USŁUGI GEODEZYJNE i PROJEKTOWE
kontakt: Nowoczesne Techniki Pomiarowe   
mail: biuro@ntp-geodezja.pl     tel.:  514 68 98 98
Kompleksowo prowadzimy:
Zaopiniowanie wstępnego projektu
podziału. 
Zatwierdzenie projektu podziału działki
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Udzielamy porad prawnych
w zakresie geodezji

Przed rozpoczęciem przedsiewzięcia warto zasięgnąć wiedzy o pełnym przebiegu inwestycji oraz jej poszczególnych etapach.

Współpracujemy z doświadczonymi biurami projektowymi, oferujemy
doradztwo techniczne
uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci,
projekty koncepcyjne,
sprzedaż i adaptacja projektów powtarzalnych,
projekty zagospodarowania działki,
opracowanie indywidualnych, wielobranżowych projektów,
opracowania projektów zamiennych
uzyskanie uzgodnień dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
pomoc w dokonywaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne

Mapa do celów projektowych
pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym sporządzanie lub aktualizacja mapy zasadniczej na potrzeby m.in. budownictwa mieszkaniowego, usługowego, drogowego.

Tyczenie obiektów budowlanych
opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wyniesienie w terenie osi konstrukcyjnych, punktów charakterystycznych budynków, tyczenie elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu, wyznaczanie elementów konstrukcyjnych budowli.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych
pomiar powykonawczy nowo powstałych budynków lub budowli, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, obiektów liniowych.
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości,
Rozgraniczenia nieruchomości,
Wznowienia punktów granicznych działek,
Wyznaczenie przebiegu granic w terenie,
Ustalanie przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów,
Pomiary przebiegu granic użytków gruntowych
Wykazy zmian dla ksiąg wieczystych,
Mapy do celów prawnych,
Dokumentacje do zmian w operacie ewidencji gruntów.
tel. 514 68 98 98
Zapraszamy do kontaktu
Jesteśmy w stanie przyjąć zamówienie przez internet lub telefon.
Jesteśmy firmą geodezyjną z bogatym doświadczeniem zawodowym. Od lat wykonujemy prace goedezyjne zarówno dla osób prywatnych jak i instytucji. Zaufało nam już wielu klientów, którzy w okresie trwania prac wspierają się naszą wiedzą i doświadczeniem zarówno o charakterze budowlanym jak i prawnym.  Mogą być Państwo pewni, że zlecenie zostanie zrealizowane czasowo, rzetelnie, bez nieprzewidzanych utrudnień i stresów. Co więcej nie muszą Państwo martwić się wizytami w naszym biurze. Niemalże wszystkie potrzebne dane do rozpoczęcia współpracy mogą państwo przesłać do nas drogą elektroniczną lub przez telefon.Po zakończeniu usługi jesteśmy w stanie dostarczyć końcowe dokumenty do drzwi Państwa domu lub siedziby firmy.Zapraszamy do zapoznania się z naszym zakresem usług.