POMIARY Z ZASTOSOWANIEM DRONÓW

 
ZASTOSOWANIA
 
· Inspekcje trudno dosępnych elementów
· Infrastruktura drogowa i kolejowa
· Elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne
· Telekomunikacja
· Nowoczesne rolnictwo
· Gospodarka leśna
· Ubezpieczenia i odszkodowania
· Planowanie przestrzenne
· Geodezja i projektowanie
· Ewidencja  gruntów i budynków
· I wiele innych...
 
 
 
 
Drony pozwalają znacząco skrócić czas gromadzenia danych, a zebrane informacje umożliwiają wygenerowanie obrazów cyfrowych oraz modeli 3D. Nowoczesne oprogramowanie połączone z naziemnym pomiarem uzupełniającym zapewnia dokładność pomiarów nawet do 2 cm (!).
 
           Szybka analiza i zebranie danych z terenu to wymierne korzyści na każdym etapie procesu budowlanego. Stworzenie trójwymiarowych map danego obszaru pozwala na lepsze zaplanowanie budowy.
Opracowania fotoplanów przy użyciu dronów stanowią doskonałe uzupełnienie map do celów projektowych, znacznie zwiększając szczegółowość w odwzorowaniu ukształtowania terenu. 
Codzienne lub cotygodniowe naloty umożliwiają inwestorowi na szczegółowy bieżący monitoring. Lepsze zarządzanie zasobami w trakcie trwania inwestycji oraz bieżące porównywanie z założeniami projektu.
Zdjęcia i modele 3D końcowego produktu inwestycji stanowią natomiast wyjątkowo atrakcyjne materiały marketingowe. 
 
Dzięki naszym usługom otrzymujesz przejrzysty i czytelny materiał kartometryczny. Nie tylko zdjęcia „z lotu ptaka”, ale przede wszystkim przetworzone opracowania geodezyjne. Produkty o potwierdzonej i skontrolowanej dokładności gotowe do zastosowań w oprogramowaniu AutoCad czy Bentley. Ponadto pomiary konturów, raporty z obliczenia powierzchni czy objętości oraz modele numeryczne terenu.
 
Udostępniamy wizualizację z poszczególnych etapów prac skompilowane z kartometrycznymi rysunkami projektu tak aby zarząd budowy mógł w łatwy i szybki sposób dokonywać pomiarów, kontrolować przebieg prac i zawczasu reagować na ewentualne rozbieżności z pierwotnymi założeniami. Dzięki takim materiałom zyskujesz bieżącą kontrolę nad przebiegiem inwestycji na całym jej obszarze jednocześnie.
 
Mapy 3D, dane wysokościowe, pomiary objętościowe czy fotomapy mogą być stale aktualizowane i udostępniane interaktywnie przez Internet. Dzięki ścisłemu monitorowaniu i analizowaniu aktualnych obrazów i danych, twoja firma może zaoszczędzić czas i pieniądze.
Poprawić komunikację i współpracę między kierownictwem a bezpośrednim wykonawcą, usprawnić proces decyzyjny i uczynić twoją firmę bardziej konkurencyjną.
Zastosowania dronów w branży budowlanej są nieograniczone i coraz częściej branża odkrywa nowe sposoby, w jakie można je wykorzystać do redukcji wydatków, oszczędzania czasu i zapobiegania ewentualnym problemom w trakcie realizacji inwestycji a także, poprawy bezpieczeństwa.
 
          
 
Drony (UAV) to nowoczesne narzędzia pomiarowe. Umożliwiają szybki i bardzo dokładny pomiar nawet w kilka minut
Wiele firm wydobywczych i składujących materiały chcąc poddać swoje zasoby kontroli korzysta z klasycznych pomiarów geodezyjnych.
Kompleksowe pomiary całego areału odbywają się kilka razy w roku, przy użyciu różnych urządzeń pomiarowych, a ich realizacja zajmuje od kilku do kilkunastu dni.
Jest to metoda kosztowna, niebezpieczna i czasochłonna. Co więcej, dane często nie są natychmiast dostępne, a zleceniodawcy trudno je zweryfikować.
 
 
Nasi pracownicy, korzystając z dronów, są w stanie w kilkanaście minut zmierzyć   i obliczyć objętość oraz obwód dla wszystkich Twoich zasobów.
Najbardziej  skomplikowane kształty terenu czy hałdy nie stanowią dla nas przeszkody. Dzięki obrazowaniu z powietrza zmierzymy objętości dowolnego materiału nawet w trudno dostępnym terenie.
 
· Dane zbierane przez drony są bardzo dokładne i atrakcyjne wizualnie,
· Znacząco obniżają koszty klasycznych pomiarów geodezyjnych,
· Umożliwiają częsty, szybki i tani pomiar,
· Usprawniają nadzorowanie produkcji,
· Pozwalają na stały monitoring i kontrolę zasobów,
 
 
  BEZPIECZEŃSTWO
W przypadku klasycznych pomiarów geodezyjnych istnieje konieczność wspinania i poruszania się po składowiskach w trakcie pracy ciężkiego sprzętu.
Nierzadko zdarzają się potknięcia, upadki lub ześlizgiwanie się w niebezpiecznych warunkach.
Korzystanie z dronów oznacza, że ​​pracownicy nie muszą już narażać się na niebezpieczeństwo i mogą zbierać wszystkie potrzebne dane z bezpiecznej odległości nie spowalniając procesów produkcji.        
 
Zastosowania dronów są niemal nieograniczone.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszej firmy geodezyjnej i doskonałemu zrozumieniu potrzeb oraz specyfiki branży budowlanej, stałe odkrywamy nowe sposoby ich wykorzystania.
 
KONTAKT: 514 68 98 98          biuro@ntp-geodezja.pl        drony@ntp-geodezja.pl          Copyright ©2018 NTP, All Rights Reserved.