Pomiary realizacyjne

Mapa do celów projektowych
pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym sporządzanie lub aktualizacja mapy zasadniczej na potrzeby m.in. budownictwa mieszkaniowego, usługowego, drogowego. 
 
Tyczenie obiektów budowlanych
opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wyniesienie w terenie osi konstrukcyjnych, punktów charakterystycznych budynków, tyczenie elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu, wyznaczanie elementów konstrukcyjnych budowli. 
 
Inwentaryzacja obiektów budowlanych
pomiar powykonawczy nowo powstałych budynków lub budowli, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, obiektów liniowych.


Podziały i rozgraniczenia

· Podziały nieruchomości
· Rozgraniczenia nieruchomościWznowienia punktów granicznych działek
· Wyznaczenie przebiegu granic w terenie
· Ustalanie przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów
· Pomiary przebiegu granic użytków gruntowych 
· Wykazy zmian dla ksiąg wieczystych
· Mapy do celów prawnych
· Dokumentacje do zmian w operacie ewidencji gruntów


Porady

Udzielamy porad prawnych w zakresie geodezji
Przed rozpoczęciem przedsiewzięcia warto zasięgnąć wiedzy o pełnym przebiegu inwestycji oraz jej poszczególnych etapach.
 
Kompleksowo prowadzimy
· Zaopiniowanie wstępnego projektupodziału. 
· Zatwierdzenie projektu podziału działki
· Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Usługi projektowe

Współpracujemy z doświadczonymi biurami projektowymi, oferujemy:
· doradztwo techniczne
· uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci
· projekty koncepcyjne
· sprzedaż i adaptacja projektów powtarzalnych
· projekty zagospodarowania działki,
· opracowanie indywidualnych, wielobranżowych projektów
· opracowania projektów zamiennych
· uzyskanie uzgodnień dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę
· wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej
· pomoc w dokonywaniu pozwolenia na użytkowanie budynku. 

KONTAKT: 514 68 98 98          biuro@ntp-geodezja.pl        drony@ntp-geodezja.pl          Copyright ©2018 NTP, All Rights Reserved.